Mogelijkheden

Een overzicht wat Sleepradar kan

Slaapanalyse

Het analyseren en verbeteren van de slaap

De Sleepradar wordt onzichtbaar in de bovenste laag van uw matras verwerkt. Zonder dat u het voelt, meet de Sleepradar de hele nacht uw hartslag, ademhaling, slaapfases en bewegingen. Deze gegevens worden geanalyseerd en door de Sleepradar omgezet in concrete tips om uw slaap te verbeteren.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw matras te hard is of te zacht. Dat u het te warm heeft of juist te koud. Of dat er andere factoren zijn die uw slaap beïnvloeden. Door kleine aanpassingen in de bovenlaag van uw matras, de omstandigheden in uw kamer, uw leefritme of slaaprituelen, kunt u optimale slaapcondities creëren!

Naast de metingen die de Sleepradar verricht, kunt u door het beantwoorden van een aantal vragen in de app nog meer inzicht krijgen in uw slaapgedrag. Want uw leefpatroon en gewoonten kunnen van grote invloed zijn op uw slaapscore. Heeft u tot laat gewerkt, ’s avonds gesport, koffie of sterkte drank genuttigd of lang achter uw computer gezeten? Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn! Tussen alle gegevens wordt een verband gelegd, zodat u maatregelen kunt nemen om een betere slaapscore te bereiken!

Ook meet de Sleepradar hoeveel uur u uw matras gebruikt hebt, vergelijkt hij gegevens over een langere termijn en geeft seizoensgebonden advies. Met concrete tips over uw matras of slaaprituelen, creëert de Sleepradar smart sleeping solutions!

Icoon Beweging detectie

Het analyseren van biometrische gegevens

Icoon Slaapanalyse

Slaap word gemeten en tips worden gegeven om de slaap te verbeteren

Icoon Nest

Door domotica zorg Sleepradar voor het optimale slaapklimaat

Icoon HUE

Door lichtstimulatie slaapt u makkelijker in en word u prettig wakker

Thuismonitoring

Hightech oplossing voor langer thuiswonen

Door de continue monitoring en bewaking van Sleepradar kunnen mensen zonder angst en stress leven. Problemen worden snel gesignaleerd en hulpverleners worden direct gealarmeerd. Daarnaast wordt de druk bij mantelzorgers en hulpverleners verlaagd, omdat er overzichtelijker en efficiënter wordt gewerkt. Wij realiseren hiermee een verlaging van de werklast en -druk van zorgprofessionals en mantelzorgers, kostenreductie door het op afstand monitoren van patiënten het langer thuis laten wonen van ouderen en het preventief monitoren van lichaamsparameters en signaleren van afwijkingen, waardoor eerder actie wordt ondernemen en daarmee levens gered kunnen worden.

Icoon hart

Continue monitoring van het hart

Icoon long

Bij ademobstructie word er een alarm afgegeven

Icoon aanwezigheid

Locatiebepaling door aan of afwezigheid

Icoon gewicht

Het systematisch meten van gewicht

Topsport ondersteuning

Herstelmonitoring

Om optimaal te kunnen presteren, is goede nachtrust essentieel. Sleepradar is de tool om slaap en herstel geoptimaliseerd word. Het zorgt ervoor dat het lichaam een perfecte slaaphouding aanneemt, waardoor het volledig ontspant en goed herstelt. Slaap is in de topsport een onderdeel van de training en een goede nachtrust zorgt voor beter prestaties. Gedurende de nacht monitort Sleepradar het stressniveau, herstel van spieren en slaapkwaliteit. Dit om een optimaal trainingsresultaat te behalen.
Door de universele functie van sleepradar kan het systeem ook meegenomen worden op locatie zodat alle factoren voor een betere sportprestatie worden gemonitord.

Icoon Herstel

Gedurende de nacht word het herstel van het lichaam gemeten

Icoon Slaapanalyse

Slaapkwaliteit word gemeten

Icoon stress

Stress word continue gemonitord

Icoon transport

Monitoring op locatie

Slaapadvies

De tool voor slaapadvies ondersteuning

Voor een perfect slaapadvies te geven is Sleepradar het perfecte gereedschap. Een unieke tool waarbij thuis in het eigen bed op een eenvoudige wijze de lighouding, de slaapbewegingen, slaapkwaliteit van een persoon en externe factoren in kaart kan worden gebracht. Dit om het ultieme slaapadvies te geven.

Zo geeft Sleepradar weer hoeveel keer er gedraaid word. Op welke kant het meeste geslapen word en worden gewicht en drukpunten gemeten.

Alle gegevens die nodig zijn voor een optimaal slaapadvies

Icoon matras advies

Sleepradar kan aangeven welke materialen het beste zijn om op te slapen

Icoon keren

Sleepradar kan bij houden hoe vaak er gekeerd word gedurende de nacht

Icoon slaappositie

Sleepradar kan analyseren wat de voorkeurslighouding is.

Icoon Beweging detectie

Sleepradar is op afstand door telefoon of pc uit te lezen